Khái niệm định vị

• Định vị là qui trình tạo ra một hình ảnh đáng ao ước cho một công ty và sản phẩm của công ty trong tâm trí của một bộ phận người dùng được chọn.
• Mục tiêu của nhà tiếp thị điện tử là xây dựng một vị trí quan trọng trong lòng người tiêu dùng dựa trên một hoặc nhiều cơ sở có liên quan.

Cơ sở và chiến lược cho việc định vị

 Thuộc tính của sản phẩm / dịch vụ.
 Định vị công nghệ.
 Định vị lợi ích.
 Loại người dùng.
 Định vị đối thủ cạnh tranh.
 Định vị tích hợp.
 Ngoài ra, công ty có thể định vị thương hiệu, định vị bản thân công ty, định vị CEO hay các sản phẩm cá nhân.

Đặc tính của sản phẩm hay dịch vụ

Có thể bao gồm các đặc điểm như màu sắc, kích thước, thành phần, tốc độ, vv
 Ví dụ: Điện thoại nhỏ nhất, cửa hàng sách lớn nhất thế giới,….

Định vị công nghệ


Một công ty định vị dựa trên công nghệ nghĩa là công ty đó đã đạt đến mức công nghệ tuyệt đỉnh.
 Apple cung cấp kho ứng dụng lớn nhất cho các thiết bị di động.
 Tại hãng American Airlines, khách hàng có thể lưu trữ thông tin ưu đãi về
chỗ ngồi và thông tin tài khoản.

Định vị lợi ích


Định vị lợi ích nói chung là cơ sở mạnh mẽ của việc định vị vì nó trả lời câu hỏi
của người tiêu dùng: sản phẩm / dịch vụ này sẽ làm gì cho tôi?
 Facebook cung cấp cho người dùng chức năng tag.

Định vị loại người dùng


Định vị loại người dùng dựa trên các phân khúc khách hàng.
 Tập đoàn Yahoo! tổ chức các diễn đàn dành cho từng nhóm người có
mối quan tâm chung
 Eons là một mạng xã hội dành cho thế hệ baby boomer.

Định vị đối thủ cạnh tranh


Nhiều công ty định vị dựa trên những lợi ích mà tạo cho họ nhiều lợi thế hơn so với
đối thủ cạnh tranh.
Các công ty có thể định vị chống lại:
 Cả một ngành công nghiệp.
 Một hãng cụ thể nào đó.
 Việc định vị của những ngành công nghiệp có liên quan.

Định vị tích hợp


Tích hợp có nghĩa là cung cấp mọi thứ người tiêu dùng cần trong một loại
sản phẩm cụ thể, ngành công nghiệp cụ thể, hoặc thậm chí là nói chung.
Người tiêu dùng ưa chuộng sự tiện lợi và chỉ thích mua sắm.

Chiến lược tái định vị

Tái định vị là qui trình định vị lại một thương hiệu, một công ty hoặc một sản phẩm mới hoặc đã được sửa đổi.

Một công ty có thể nâng cao hoặc sửa đổi việc định vị, dựa trên thông tin phản hồi của thị trường.

 Yahoo! tái định vị từ hướng dẫn trực tuyến sang web portal.
 Amazon tái định vị từ “Cửa hàng sách lớn nhất thế giới” sang “Sự lựa chọn lớn nhất của Trái đất.”

Trả lời