Kotler định nghĩa khác biệt hóa là một qui trình đưa giá trị và ý nghĩa khác biệt vào những gì mà công ty cung cấp để phân biệt với đối thủ cạnh tranh.

Có rất nhiều chiến lược và chiều hướng cho việc khác biệt hóa, công ty có thể chọn phân biệt theo 5 hướng sau:

  1. Sản phẩm
  2. Dịch vụ
  3. Nhân viên
  4. Kênh phân phối
  5. Hình ảnh

Khác biệt hóa sản phẩm:

• Sự khác biệt dòng sản phẩm là một chiến lược marketing điện tử quan trọng
cho tất cả các sản phẩm, cho dù là online hay offline.
• Sự khác biệt có thể bao gồm sự tùy chỉnh, việc đóng gói hàng hóa, và giá cả
của sản phẩm.
• Môi trường Internet cho phép sáng tạo ra các sản phẩm kỹ thuật số độc đáo và dễ phân phối đến người dùng.

Khác biệt hóa dịch vụ:

• Dịch vụ khách hàng có thể được nâng cao.
• Giao hàng tận nơi được áp dụng ngày càng phổ biến.
• Một số dịch vụ mới phát triển như: dịch vụ online banking, đấu giá trực tuyến.
• Hiện tại, những dịch vụ này hỗ trợ cho các dịch vụ truyền thống, nhưng một ngày nào đó có thể thay thế luôn cả dịch vụ truyền thống

Khác biệt hóa nhân viên:

• Các kênh phân phối giá rẻ.
• Các qui trình tự động.
• Giảm sự phụ thuộc vào một cá nhân nào đó.
• Giảm chi phí giao dịch.

Khác biệt hóa các kênh phân phối:

• Internet là một kênh phân phối có thời gian và địa điểm tự do, và cũng là kênh truyền thông hiệu quả.
• Internet có chức năng như một kênh truyền thông của các công ty cung cấp thông tin trực tuyến về sản phẩm hoặc dịch vụ.
• Internet phục vụ như một kênh giao dịch và phân phối cho những công ty thực hiện giao dịch thương mại trực tuyến.

Khác biệt hóa hình ảnh:

• Tạo sự khác biệt bằng cách tạo ra những kinh nghiệm trực tuyến độc
đáo, gọi là “xây dựng nhận thức thương hiệu”.
• Thông qua việc xây dựng nhận thức thương hiệu, các công ty có thể giữ chân khách hàng tốt hơn, xác định được các phân khúc chủ chốt, và nhờ đó gia tăng lợi nhuận.

– Có thể mở rộng nhận thức trực tuyến thông qua môi trường truyền thống.
– Một số trang Web mời người dùng tải lên nội dung và những bình luận của họ về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Trả lời