Game Về Tài Chính

TOP 10 games dạy cho trẻ hiểu cách quản lí tiền bạc, đưa quyết định chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư (phần 1) 1. Payback – Đi du học Mỹ tay trắng, đi về với một….khoản nợ nhỏ Payback giúp sinh viên suy nghĩ về cách thành công ở đại…

Business Model Canvas

Mô hình kinh doanh Canvas là một giải pháp hữu hiệu nổi tiếng trên thế giới. Hầu hết các startup phá sản vì các doanh nhân quá tin tưởng vào mục đích tồn tại của sản phẩm. Sự trung thành vào sản phẩm / dịch vụ khiến họ thất bại trong việc…