Cơ sở và chiến lược cho việc định vị trực tuyến

Khái niệm định vị • Định vị là qui trình tạo ra một hình ảnh đáng ao ước cho một công ty và sản phẩm của công ty trong tâm trí của một bộ phận người dùng được chọn.• Mục tiêu của nhà tiếp thị điện tử là xây dựng…

Chiến Lược Khác Biệt Hoá

Kotler định nghĩa khác biệt hóa là một qui trình đưa giá trị và ý nghĩa khác biệt vào những gì mà công ty cung cấp để phân biệt với đối thủ cạnh tranh. Có rất nhiều chiến lược và chiều hướng cho việc khác biệt hóa, công ty có…